فراخوان جشنواره بين المللي مد و لباس فجر ( خبر : 08/11/91 )

مهلت ثبت نام  و  ارسال آثار
: 10 دي تا 20 بهمن ماه
تاريخ برگزاري جشنواره:10 تا 20 اسفند ماه 91
سايت جشنواره جهت ثبت نام:www.lebaseirani.ir   وwww.modefasl.ir 
تلفن دبيرخانه جشنواره: 66714042 66731561 الي 2
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر