فراخوان پنجمين دوره جشنواره سراسري كارآفريني و توسعه كسب و كار شريف (خبر:21/07/92)

متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با مراجعه به پايگاه اطلاع رساني www.bp.sharif.ir نسبت به ثبت نام در جشنواره مذكور اقدام نمايند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر