ثبت نام فراخوان مسابقه سيره ومعارف رضوي ( خبر : 20/06/92 )
دومين مسابقه فرهنگي سيره و معارف رضوي از سري برنامه هاي يازدهمين جشنواره بين المللي امام رضا (ع)  درمشهد برگزار مي گردد.
 آدرس اينترنتي آن مسابقه به نشاني: http://sire.pnurazavi.ac.ir مي باشد
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر