برگزاري دومين جشنواره دانشجويي رضوي ( خبر : 02/04/92 ) با توجه به برگزاري دومين جشنواره دانشجويي رضوي، علاقمندان مي توانند جهت كسب اطلاع از نحوه شركت در جشنواره مذكور به درگاه اينترنتي www.Neyshabur.ac.ir و يا www.shamstoos.ir مراجعه نمايند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر