دومين همايش ملي مهارت آموزي و اشتغال در ايران ( خبر : 09/09/91)
امروزه آنچه اقتصاد جهاني را بيش از پيش تحت تأثير خود قرار مي‌دهد، بازارهاي كار و اشتغال ملي و بين الملي است كه هر روز متفاوت تر و متنوع تر از قبل مي‌شود. در اين شرايط كشورها سخت در تلاشند تا با ايجاد نظامهاي آماده سازي افراد براي اشتغال، منابع خود را بطور بهينه مورد استفاده قرار دهند. آنچه مسلم است اينست كه در حقيقيت همه كشورها، حتي كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته، به شرطي مي توانند در بازار كار رقابت كنند كه از مهارتهاي مختلف فني و حرفه‌اي برخوردار باشند. اگرچه مهيا سازي نيروي كار مورد نياز جوامع از رهگذار آموزشهاي مهارتي (فني و حرفه اي) از اواخر قرن 19 و اوايل قرن 20 ميلادي مورد توجه بسياري از كشورهاي جهان قرار گرفته است، لكن گرايش گسترده‌اي در حال حاضر نسب به آن پديد آمده است بطوري كه از مهارت آموزي بعنوان بهترين مسير براي اشتغال پايدار، رشد و بهره وري، افزايش سرانه توليد ناخالص ملي و در نهايت رشد اقتصادي و اعتماد ملي ياد مي‌كنند.

در كشور و ميهن اسلامي عزيزمان ايران نيز آموزش هاي مهارتي به عنوان يك اولويت حساس و حياتي در تربيت نيروي انساني متخصص و كارآفرين و هچنين راهكاري مؤثر در پاسخ به نيازهاي اشتغال و بازار كار، مورد توجه جدي قرار گرفته است.  با درك اين مهم و همچنين با توجه به ابلاغ سياستهاي كلي اشتغال از سوي مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) و همچنين تصويب و ابلاغ «نظام آموزش مهارت و فناوري» از سوي هيأت محترم دولت (مورخ 1/8/1390)، سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور، به عنوان نهاد اصلي آموزشهاي غير رسمي مهارتي در كشور، اولين همايش ملي «مهارت آموزي و اشتغال در ايران» را در خرداد ماه سال جاري برگزار نموده است. نظر به اهميت و باتاب گسترده اي كه اين همايش در ميان دست اندركاران و پژوهشگران داشت و همچنين با توجه به ابلاغ شوراي سياستگزاري همايش، «دومين همايش ملي مهارت آموزي و اشتغال در ايران» در ارديهشت ماه 1392 برگزار خواهد شد.

شناسايي چالش ها، فرصت ها، نقاط قوت و ضعف آموزش هاي مهارتي؛ راهبردها و راهكارهاي توسعه مهارت آموزي و اشتغال؛ فرهنگ سازي براي گسترش توجه به آموزش هاي مهارتي؛ فراهم كردن زمينه مشاركت صاحبنظران داخلي و بين المللي در نظام آموزش مهارتي؛ بهبود اثربخشي وكارآيي آموزش هاي مهارتي؛ تقويت جايگاه آموزش هاي مهارتي در بخش هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي و ... از جمله اهداف مهمي است كه در همايش دوم نيز پي گيري خواهد شد. با توجه به بيانيه اختتاميه اولين همايش، محورهاي ذيل در همايش دوم مورد توجه قرار گرفته و مقالات مرتبط ارائه خواهد شد:محورهاي همايش :

توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني

نظام جامع مهارت و فناوري و زير نظامهاي آن شامل

نظام آموزش مهارت و فناوري،

نظام صلاحيت حرفه اي،

نظام احراز اشتغال

زنان، مهارت آموزي و اشتغال

آينده پژوهي در مهارت آموزي و اشتغال

علاقمندان مي توانند در ساير حوزه هاي مرتبط به مهارت آموزي و اشتغال نيز  مقالات خود را ارسال نمايند.زمانبندي  همايش :

مهلت ارسال چكيده: 30/9/91

ملت ارسال مقاله كامل: 25/11/91

زمان برگزاري: ارديبهشت 1392اطلاعات بيشتر در مورد همايش و نحوه تنظيم و ارسال چكيده و مقاله كامل:

http://hamayesh.irantvto.irمقالات برگزيده در مجلات معتبر علمي منتشر خواهند شد. 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر