1402/9/13 دوشنبه زمان برگزاری رزم آزمون های دروس عمومی نیمسال اول سال تحصیلی 03-1402 با توجه به برگزاری آزمون دروس عمومی به صورت متمرکز به شیوه مجازی- غیرحضوری توسط مرکز سنجش و آزمون در سامانه های استانی، به استحضار می‌رساند که برگزاری رزم آزمون دروس عمومی به منظور آشنایی دانشجویان با محیط نرم افزار آزمون مجازی الزامی است، از این رو کلیه دانشجویانی که در ترم جاری دروس عمومی را اخذ نموده‌اند، می بایست در این آزمونها شرکت نمایند.

تاریخ های برگزاری رزم آزمون 
🔴 دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳   ساعت ۱۰
🟡 دوشنبه  ۱۴۰۲/۰۹/۲۰  ساعت ۱۰
🟢 دوشنبه  ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰

🔻آدرس سامانه استان فارس:
vc.farspnu.ac.ir

🔻راهنمای جامع ورود به سامانه :
http://fars.pnu.ac.ir/portal/file/?2208078/

روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان فارس
بيشتر