1402/7/22 شنبه قابل توجه پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي ورودي 1402
كليه پذيرفته شدگان ميبايست از تاريخ : 1402/07/22  الي  1402/07/30   جهت پذيرش غير حضوري به سيستم مراجعه نمايند. 
خلاصه مراحل پذيرش:
1-تكميل مشخصات و ارسال مدارك و دريافت گزارش5260
كليه پذيرفته شدگان ميبايست با شناسه كاربري و گذرواژه به شرح زير وارد سيستم شوند: 
شناسه كاربري: شماره داوطلبي 021 
گذرواژه : شماره ملي ( در صورتيكه در ابتداي كد ملي رقم صفر وجود داشته باشد بايد هنگام درج شناسه كاربري ثبت گردد.)
لازم به ذكر است در صورتيكه كد ملي شما در اطلاعات سنجش پر نشده باشد بايستي شماره شناسنامه خود را جهت ورود به سيستم وارد نماييد. 
مثال : شناسه كاربري: 20202 021
گذرواژه: 0061111111
2-از طريق مسيرزير نسبت به تكميل اطلاعات و همچنين ارسال مدارك لازم اقدام نمائيد. 
آموزش==> دانشجو ==>پذيرش غيرحضوري==>پذيرش غير حضوري دانشجويان جديدالورود
تذكر1: حجم هر تصوير حداكثر 250كيلوبايت و ترجيحا فرمت آنjpg يا jpeg باشد.
3-پس از تكميل مرحله دوم بعد از بررسي مدارك بارگذاري شده توسط مركز قبولي,ثبت پذيرش نهايي توسط مركزبه انجام مي رسد و سپس شناسه كاربري : شماره دانشجويي، گذرواژه: شماره شناسنامه جهت ثبت نام و انتخاب واحد تا تاريخ1402/7/30 به سيستم مراجعه نماييد
4-كليه دانشجويان قبل از انجام انتخاب واحد، موظف به پرداخت شهريه ميباشند و در صورت عدم پرداخت، امكان انجام انتخاب واحد ايشان مقدور نخواهد بود.لذا قبل از انجام ثبت نام از روش زير نسبت به پرداخت شهريه اقدام نماييد:
 منوي اصلي --->آموزش --->شهريه--- >پرداختهاي الكترونيكي دانشجو
5-پس از پرداخت شهريه از مسير زير نسبت به انجام مرحله انتخاب واحد اقدام نماييد:
ثبت نام==>عمليات ثبت نام ==> ثبت نام اصلي
بيشتر