1401/8/6 جمعه برنامه کلاسی دروس عملی دانشجویان رشته روانشناسی و مشاوره نیمسال اول 1402-1401 🔴 قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی و مشاوره :

🔸برنامه کلاس حضوری درس عملی تمرین فنون راهنمایی و مشاوره (رشته مشاوره ) ... شنبه ها ساعت 13:30 تا 15 - در محل دانشگاه پیام نور لارستان .
تاریخ شروع اولین کلاس : شنبه 14 آبان ماه 1401

🔸برنامه کلاس حضوری درس عملی مشاوره اصلاح رفتار (رشته مشاوره ) ... شنبه ها ساعت 15 تا 16:30 - در محل دانشگاه پیام نور لارستان .
تاریخ شروع اولین کلاس : شنبه 14 آبان ماه 1401

🔸برنامه کلاس حضوری درس عملی روانسنجی (رشته روانشناسی ) ... شنبه ها ساعت 14 تا 17 - در محل دانشگاه پیام نور لارستان .
تاریخ شروع اولین کلاس : شنبه 7 آبان ماه 1401

🔸 برنامه کلاس حضوری درس عملی فناوری اطلاعات در روانشناسی (رشته روانشناسی )  ... یک شنبه ها ساعت 9 تا 10:30 - در محل دانشگاه پیام نور لارستان .
تاریخ شروع اولین کلاس : یک شنبه 8 آبان ماه 1401

🔸برنامه کلاس حضوری درس عملی آمار استنباطی ... سه شنبه ها ساعت 10:30 تا 13:30 - در محل دانشگاه پیام نور لارستان .
تاریخ شروع اولین کلاس : سه شنبه 17 آبان ماه 1401


🔺تذکر : حضور دانشجویان در کلاس های دروس دارای واحد عملی ، الزامی می باشد .
برنامه سایر کلاسهای دارای واحد عملی متعاقبا اعلام خواهد شد .
بيشتر