1401/8/6 جمعه زمان برنامه کلاسی تربیت بدنی و ورزش خواهران و برادران - ترم 4011 🔴 برنامه کلاسی دروس عملی تربیت بدنی و ورزش 1 خواهران :

تربیت بدنی : یک شنبه ها ساعت 16 الی 17:30  در محل سالن ایروبیک مجموعه فرهنگیان ( روبروی دفتر شورای شهر - پارک کودک سابق ) 
تاریخ شروع : یک شنبه 8 آبان ماه 1401

ورزش1 : شنبه ها ساعت 16 الی 17:30  در محل سالن عطایی ( جنب پارک شهر )
تاریخ شروع :  شنبه 7 آبان ماه 1401

🔸 توضیحات مهم در خصوص دروس تربیت بدنی و ورزش 1 خواهران :

1️⃣حضور کلیه دانشجویان در جلسات درس الزامی است .
2️⃣دانشجویان می بایست لباس و کفش ورزشی به همراه داشته باشند .
3️⃣دانشجویان درس ورزش 1 در صورت امکان راکت و توپ بدمینتون نیز به همراه داشته باشند.

---------------------------------------------

🔵 برنامه کلاسی دروس عملی تربیت بدنی و ورزش 1 برادران :

تربیت بدنی و ورزش ۱ (همزمان) : یک شنبه ها ساعت 16:30 الی 18  
در محل باشگاه ورزشی سردار سلیمانی روبروی پارک شهر مقابل بوستان شهدای گمنام

تاریخ شروع : یکشنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۱

تذکر : همراه داشتن لباس کامل ورزشی و یک عدد حوله الزامی است.
بيشتر