1401/1/28 یکشنبه قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور؛ حضوری شدن امتحانات پایان نیمسال دوم 1400-1401 امتحانات پایان نیمسال دوم 1400-1401 دانشگاه پیام نور در تمامی مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به صورت حضوری برگزار می شود.
 طبق اطلاعیه مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور، کلیه دانشجویان باید مطابق برنامه امتحانی خود، در موعد مقرر در جلسه آزمون حضور یابند.
بيشتر