1400/2/25 شنبه آزمون هاي پايان نيمسال دانشجويان مراكز وواحدهاي استان فارس از اول خرداد و به صورت آنلاين برگزار مي شود زمان و جزئيات برگزاري آزمون هاي پايان ترم دانشجويان پيام نور فارس        
 

رئيس دانشگاه پيام نوراستان فارس گفت: آزمون هاي پايان نيمسال دانشجويان مراكز وواحدهاي استان فارس از اول خرداد و به صورت آنلاين برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور فارس، دكتر محمد حسن صيف در نشست روساي مراكز وواحدهاي استان فارس كه به صورت ويدئوكنفرانس برگزار شد، با اشاره به تجربه موفق استان فارس درامر برگزاري آزمون هاي الكترونيك و كسب رتبه برتر در برگزاري كلاسها و آزمون هاي الكترونيكي در سطح كشور، اظهارداشت: در نيمسال جاري نيز به ياري خداوند با برگزاري 230هزارنفرآزمون ، ركورد جديدي در برگزاري آزمونهاي آنلاين بدست خواهيم آورد.
آزمون هاي نيمسال دوم از ابتداي خرداد ماه 1400 آغاز و تا 26 خرداد ماه ادامه خواهد يافت.
به گفته رئيس دانشگاه پيام نور فارس، همه آزمون هاي تخصصي و عمومي دانشجويان استان فارس، به صورت الكترونيكي و در سامانه VC برگزار مي شود.
دكتر صيف، با تاكيد بر بسيج تمامي همكاران دانشگاه در امر برگزاري مطلوب آزمون ها، خواستار پاسخگويي و پشتيباني آنلاين به دانشجويان در زمان برگزاري آزمون ها شد.
وي در بخش ديگري از اين نشست، درآمد زايي و توسعه فعاليت هاي غيرشهريه اي را يكي از موارد مهم عنوان كرد و اظهارداشت: با تلاشهاي صورت گرفته و تلاش همكاران در سطح استان، در بخش درآمدهاي غيرشهريه اي ، در رتبه اول كشور قرار گرفته ايم
بيشتر