1399/9/20 پنجشنبه راه های ارتباط با کارکنان دانشگاه پیام نور لارستان در ایام کرونا 🔺راههای ارتباط با کارکنان دانشگاه پیام نور لارستان در پیام رسان واتساپ :

🔸 ارتباط با مسئول پیگیری امور دانشگاه پیام نور لارستان ،مسئول آموزش و مسئول نظام وظیفه : (آقای کامران فرد)
http://wa.me/989177821632

🔸 ارتباط با کارشناس رشته حقوق ، علوم سیاسی ، جامعه شناسی و علوم قرآن و حدیث و  امور فرهنگی : (خانم صداقت )
http://wa.me/987152252249

🔸 ارتباط با کارشناس رشته حسابداري ، مديريت بازرگاني و مترجمي زبان انگليسي و اقتصاد و امور مالی  : (آقاي کياني نژاد )
http://wa.me/987152252248

🔸 ارتباط با کارشناس رشته مهندسي کامپيوتر و مهندسي صنايع  و کارشناس رفع مشکلات سیستم گلستان : (آقاي معتقد حقيقي)
http://wa.me/989173831451

🔸 ارتباط با کاربر ارشد سیستم گلستان : (آقاي ایزدی)
http://wa.me/989177810480

🔸 ارتباط با مسئول امور فارغ التحصیلان ، انصراف و  تاییدیه تحصیلی   : (آقای درخشان)
http://wa.me/989173810020

🔸 ارتباط با نماینده حراست،مسئول کتابخانه ، دبیرخانه و صدور گواهی اشتغال به تحصیل   : (آقای فرخ زاد)
http://wa.me/989397713082
بيشتر