1399/2/31 چهارشنبه 💢دستورالعمل اجرایی ارزشیابی‌های پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ دانشگاه پیام نور
⭕1- کلیه ارزشیابی‌های دروس نظری نیمسال تحصیلی جاری در بازه زمانی ابلاغ شده در برنامه امتحانات و منطبق با جدول زمان‌بندی و تاریخ از قبل تعیین شده، برگزار می‌شود. عدم شرکت دانشجو در ارزشیابی در تاریخ و ساعت اعلام شده، به منزله غیبت در جلسه امتحان است.
✴️تبصره 1- ممکن است مدرس قبل از تاریخ اعلام شده در برنامه امتحانات، نسبت به ارزشیابی اقدام کند که تاریخ ارزشیابی در کانال استاد و دانشگاه اطلاع رسانی می گردد.
✴️تبصره 2- تمامی دروس خودخوان هم اکنون دارای استاد می باشد که دانشجو می بایستی پس از تصویه کامل شهریه خود از طریق گزینه اطلاعات جامع دانشجو در سیستم گلستان از نام استاد هر درس مطلع گردد.
⭕2-  نوع ارزشیابی به صورت #غیرمتمرکز است و روش انجام آن #غیرحضوری بوده و صرفاً از طریق بستر # پیان رسان واتس آپ و یا سایر روش‌های غیرحضوری مورد تأیید مرکز/واحد و توسط مدرسین ذیربط طراحی و انجام می‌شود.
⭕3- دانشجویانی که امکان استفاده ازابزارهای ارتباطی مورد نیاز را ندارند، لازم است موضوع را به مرکز/واحد محل تحصیل خود اعلام کنند. ارزشیابی این دسته از دانشجویان توسط مرکز/واحد محل تحصیل، انجام می‌شود.
⭕4- لازم است به اطلاع کلیه دانشجویان رسانده شود که ثبت نمره #بدون تسویه حساب #شهریه امکان‌پذیر نخواهد بود، لذا دانشجویان موظف‌اند قبل از شروع ارزشیابی این نیم‌سال تحصیلی، نسبت به پرداخت کامل شهریه خود اقدام کنند.
⭕5- ثبت نمره ارزشیابی باید حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ توسط مدرس در سامانه گلستان صورت پذیرد. مهلت ثبت نمرات درس‌های عملی و درس‌هایی که مطابق مقررات مهلت ثبت نمره بیش از یک نیم‌سال تحصیلی دارند، متعاقباً اعلام خواهد شد.
⭕6- تذکر مهم : لینک کانال مربوط به هر استاد در این گروه قرار داده می شود که دانشجویان پس از بررسی نام استاد مربوطه در هر درس به لینک آن استاد مراجعه کرده و از شیوه و زمان و مابقی اطلاعیه ها برای آزمون پایان ترم مطلع می گردند و جواب سوالات را به شماره خصوصی استاد ارسال می نمایند .

🔸 به دوستانتان اطلاع دهید.
بيشتر