پنجشنبه 11 آبان 1391 ارتباط با ما


آدرس : فارس -لارستان - شهر جدید - بلوار دادمان -بالاتر از پارک جنگلی  
کد پستی:    7431895965       

تلفن گویا:  9 - 52252337-071
نمابر :  52252249-071
 
           

ریاست

دکتر سید حسن تفرجی

07152252337

داخلی 1

معاون آموزشی

محمد حسین کامران فرد

07152252337

داخلی 2

امور مالی

اسداله کیانی نژآد

07152252337

داخلی 5

فرهنگی

 زهرا صداقت

 07152252337

داخلی 4

فارغ التحصیلی

 الیاس درخشان

07152251868

کاربر ارشد

محمد ابراهیم ایزدی

07152252337

داخلی 3

رایانه - اداری

نصراله معتقد حقیقی

07152252337

داخلی 3

حراست - دبیرخانه

عبدالمجید فرخزاد

07152252337

داخلی 7


                                   


                                                                       
 
امتیاز دهی