پنجشنبه 11 آبان 1391 ارتباط با ما


آدرس : فارس -لارستان - شهر جدید - بلوار دادمان -بالاتر از پارک جنگلی  
کد پستی:    7431895965       

تلفن گویا:  9 - 52252337-071
نمابر :  52252249-071
 
           

ریاست

دکتر سید روح اله قرشی

07152252248

عضو علمی

دکتر حسین وصال

07152252247

معاون آموزشی

محمد حسین کامران فرد

07152252339

امور مالی

اسداله کیانی نژآد

07152252338

فرهنگی

 زهرا صداقت

 

فارغ التحصیلی

 الیاس درخشان

07152251868

کاربر ارشد

محمد ابراهیم ایزدی

07152252337

رایانه - اداری

نصراله معتقد حقیقی

07152252337

حراست - دبیرخانه

عبدالمجید فرخزاد

07152251867


                                   


                                                                       
 
امتیاز دهی