چهارشنبه 10 آبان 1391 لیست مدارک مورد نیاز جهت فرآیند فارغ التحصیلی
1 –  تصویر برابر اصل شده ی گواهینامه پایان دوره متوسطه

2 –  تصویر برابر اصل شده ی گواهینامه پایان دوره  پیش دانشگاهی 

3 – اصل تاییدیه تحصیلی متوسطه 

4 –  اصل تاییدیه تحصیلی پیش دانشگاهی

5 – تصویر برابر اصل شده ی تمام صفحات شناسنامه

6 – تصویر برابر اصل شده ی کارت ملی (پشت و رو )

 7 – تصویر برابر اصل شده ی گواهینامه پایان دوره کاردانی و اصل تاییدیه کاردانی ( برای دانشجویانی که با مدرک کاردانی پذیرفته شده اند )

8 – شش قطعه عکس 4*3 ( عکس باید با زمینه سفید و حجاب اسلامی و جدید گرفته شده باشد)

9 – فیش واریزی به مبلغ 600000 ریال (ششصد هزار ریال ) - تاکید می گردد حتما این مبلغ از طریق سیستم گلستان و با مراجعه به امور مالی دانشگاه انجام پذیرد.
از پذیرفتن فیش بانکی معذوریم...
      

لطفآ قبل از تحویل مدارک در خصوص زمان تحویل مدارک با امور فارغ التحصیلی دانشگاه هماهنگ فرمایید
از پذیرش مدارک بدون هماهنگی قبلی معذوریم.
           ( شماره تماس جهت هماهنگی با کارشناس امور فارغ التحصیلی   07152251868 )
 
امتیاز دهی