چهارشنبه 12 مهر 1396 برنامه امتحانی ترم اول سال تحصیلی 97-96
تذکر : جهت مشاهده ی برنامه امتحانی دروس می بایست نرم افزار Acrobat Reader بر روی سیستم نصب باشد.

1 مهندسی فناوری اطلاعات - ورودی 86 تا 92
2 مهندسی فناوری اطلاعات - ورودی 93 به بعد
3 مهندسی صنایع - ورودی قبل از 92
4 مهندسی صنایع - ورودی 92 به بعد
5 مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) - ورودی 86 تا 92
6 مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) - ورودی 93 به بعد
7 مهندسی کامپیوتر - ورودی 95 به بعد
8 مهندسی مدیریت پروژه
9 مدیریت بازرگانی - ورودی 94 به بعد
10 مدیریت بازرگانی- ورودی 86 تا 93
11  حسابداری
12 علوم اقتصادی
13 علوم اقتصادی ورودی 95
14 اقتصاد ورودی 96 به بعد
15  علوم اجتماعی
16  پژوهشگری اجتماعی ورودی 95 به بعد
17  الهیات (علوم قرآن و حدیث)
18 علوم قرآن و حدیث (95 به بعد)
19 جغرافیا و برنامه ریزی شهری
20 جغرافیا ورودی 96 به بعد
21  علوم سیاسی
22 حقوق
23 حقوق (ورودی 95 به بعد)
24 مترجمی زبان انگلیسی

 
امتیاز دهی