پنجشنبه 7 شهریور 1392 اطلاعيه ي درس حفظ جزء30 قرآن كريم با ترجمه فارسي جهت اخذ در نيمسال اول 93-92( خبر : 06/05/92 ) درس حفظ و ترجمه فارسي جزء 30 قرآن كريم به صورت اختياري ،بدون شهريه ،خارج از سقف واحدها ،صفر واحدي با تاثير مثبت  در معدل كل در
نيمسال جديد تحصيلي ارائه مي گردد. دانشجويان علاقمند مي توانند اين درس را در زمان ثبت نام اخذ نمايند .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر