شنبه 21 اردیبهشت 1392 قابل توجه كليه دانشجويان(دريافت كارت آزمون) (خبر : 20/02/92 )

لطفا از مسير زير نسبت به دريافت گزارش 428 "برنامه امتحان پايان ترم دانشجو" اقدام نماييد.

آموزش ==> گزارش هاي آموزش ==> دانشجو==> اطلاعات ثبت نام و امتحان

شايان ذكر است امكان دريافت گزارش براي دانشجويان بدهكار حداكثر 72 ساعت از زمان پرداخت شهريه ايشان مقدور مي باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر