سه‌شنبه 28 آذر 1391 تغيير زمان برگزاري امتحان درس آشنايي با دفاع مقدس رشته هاي علوم انساني (خبر: 28/09/91 )
معاونت آموزشي دانشگاه پيام نور اعلام كرد: تاريخ امتحان درس "آشنايي با دفاع مقدس" رشته هاي علوم انساني با كد 1212300 از تاريخ 16/10/91 ساعت10:30-8:30 به روز جمعه مورخ 29/10/91 ساعت 11 تغيير مي يابد.

لازم به ذكر است، تاريخ امتحان« درس آشنايي با دفاع مقدس» رشته هاي علوم پايه در تاريخ 16/10/91 ساعت 11 تا 13 تغيير نكرده و در زمان خود برگزار مي شود

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر