دوشنبه 29 آبان 1391 نام نويسي مسابقات تنيس روي ميز (خبر:28/08/91) واحد تربيت بدني دانشگاه به مناسبت روز دانشجو در نظر دارد يك دوره مسابقات تنيس روي ميز را برگزار نمايد.
دانشجويان علاقه مند به شركت در مسابقه حداكثر تا تاريخ 09/09/91 به واحد تربيت بدني ( آقاي درخشان ) مراجعه نمايند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر