پنجشنبه 18 آبان 1391 فوري : ثبت نام بيمه تكميلي دانشجويان


دانشجوياني كه متقاضي استفاده از پوشش بيمه تكميل درمان ميباشند حداكثر تا 21 ابان ماه پس از مشاهده شرايط در سايت
www.swf.ir  به خانم صداقت (مسئول امور فرهنگي ) مراجعه نمايند .

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر