شنبه 11 آذر 1391 مراسم گراميداشت روز دانشجو ( خبر : 11/09/91)
زمان : چهارشنبه 15/09/91  ساعت 16

مكان : سالن اجتماعات دانشگاه

جهت دريافت كارت ورود به مراسم به خانم صداقت مراجعه نماييد.

توجه : اولويت براساس زمان مراجعه مي باشد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر