پنجشنبه 12 بهمن 1391 اطلاعيه مهم : اصلاحيه تقويم آموزشي نيم سال دوم سال تحصيلي 91-92 (خبر: 12/11/91)
 پيرو نامه شماره 20421/3/د مورخ 22/4/1391  ( تقويم آموزشي سال تحصيلي 91-92دانشگاه) به اطلاع مي رساند، با توجه به همزماني تقويم امتحانات دانشگاه با انتخابات رياست جمهوري)، زمان كلاسهاي رفع اشكال گروهي از تاريخ 23/11/91 لغايت 30/2/92 و زمان امتحانات پايان نيم سال دوم از 31/2/92 لغايت 22/3/92 اعلام مي شود.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر