یکشنبه 12 آذر 1391 نام نويسي كلاس آموزش دارت (خبر:12/09/91)
دانشجويان علاقه مند به شركت در مسابقه به واحد تربيت بدني ( آقاي درخشان ) مراجعه كنند.
 
آخرين مهلت مراجعه : 22/09/91
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر