دوشنبه 7 اسفند 1391 زمان حذف واضافه نيمسال دوم سال تحصيلي 92-1391 ( خبر : 07/12/91 )
به اطلاع كليه دانشجويان مي رساند زمان حذف واضافه دانشجويان در نيمسال دوم سال تحصيلي 92-1391، از روز شنبه 19 اسفند 91 الي چهارشنبه 30اسفندماه مي باشد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر