سه‌شنبه 1 اسفند 1391 اطلاعيه مهم آموزشي در خصوص درس معرفي به استاد (خبر : 01/12/91 )   به منظور تسهيل در امور آموزشي دانشجويان ؛ موارد زير از مفاد  آيين نامه جديد اخذ دروس معرفي به استاد به شرح ذيل  اعلام مي گردد.

بند1- در شرايطي كه از دانشجو 8 واحد درسي (نظري) باقي مانده باشد، مي تواند واحدهاي مذكور را در دوره تابستاني انتخاب نمايد.
بند2- در صورتيكه دانشجو براي فراغت از تحصيل، تنها دو درس نظري باقيمانده داشته باشد مي تواند آن دو درس را بصورت معرفي به استاد بگذراند.

 ضمناٌ در صورت مردودي دانشجو موظف به اخذ درس در نيمسال بعدي خواهد بو د.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر