شنبه 21 بهمن 1391 اطلاعيه مهم آموزشي در خصوص درس فرهنگ و تمدن اسلام ايران ( خبر : 19/11/91) با عنايت به نامه شماره  204466/21 مورخ  24/10/91  مدير كل محترم برنامه ريزي آموزش عالي وزارت متبوع بدين وسيله به اطلاع مي رساند ، گذراندن درس " فرهنگ و تمدن اسلام و ايران " براي كليه دانشجويان ورودي سال تحصيلي  92-91 الزامي است.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر