دوشنبه 20 آذر 1391 زمان شروع و مهلت حذف اضطراري سال تحصيلي 92-91 (18/09/91)
مهلت حذف اضطراري ترم اول سال تحصيلي 92-91 از تاريخ  18/09/91  لغايت  24/09/91  مي باشد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر