1391/8/21 یکشنبه رودها

با توجه به اين كه اين شهرستان در نواحي خشك و كم آب ايران قرار دارد ، شبكهُ آب هاي آن كم و اتفاقي است . تنها رود بزرگ لارستان رود شورِ مهران ( mehr ā n ) نام دارد .
اين منطقه داراي 83 چشمه دايمي و هفت چشمهُ فصلي است كه از اين تعداد برخي از آنها چشمه هاي معدني است كه به دليل گوگردي بودن تركيب آب آنها در معالجه امراض پوستي مفيد است ؛ نظير آب گرم چاهو ( č ā ha ) ، هم چنين با حفر 68رشته قنات و 3275 حلقه چاه با فقر منابع سطحي آب مقابله شده است . دو درياچهُ فصلي هيرم ( hirm ) و بيدشهر ( bid š eer ) با وسعت 81 كيلومتر مربع در شمال و شمال غربي شهر اوز ( evaz ) و درياچه دنگز ( dangz ) در شمال لار قرار دارد .