1391/8/22 دوشنبه بازي لپر گاله

هدف : افزايش قدرت و توانايي نشانه روي

وسايل بازي : يك عدد سنگ پهن و صاف به اندازه كف دست ( لپر ) و دو گودال به قطر50 تا 70 سانتي متر و عمق حدود 15 سانتي متر و به فاصله 6 الي 8 متر ( گاله )
تعداد نفرات تعداد افراد بايد زوج باشد معمولا از 6 نفر تا 12 نفر

شرح بازي :
اين بازي يكي از بازي هاي بسيار قديمي مي باشد كه بيشتر توسط پسر بچه ها در زميني صاف و هموار صورت مي گيرد بدين نحو كه ابتدا با انتخاب دو سر گروه به يكي از روش هاي يار گيري به انتخاب مرد يا يار مي پردازد پس از تعيين شدن دو گروه با قرعه كشي گروه شروع كننده را مشخص مي كنند انگاه يكي از افراد اين با قرار دادن يكي از پاهاي خود در گاله و پاي ديگرش در جلوي و بيرون ان لپر را به طرف گاله حريف پرتاب مي نمايد اگر لپر در گاله مقايل افتاد حريف او از بازي خارج مي شود و اگر موفق نشد حريف او اين عمل را انجام مي دهد تاجائيكه كليه نفرات يكي از گروه ها از بازي خارج شوند آنگاه گروه برنده به طرف گروه بازنده رفته و هر كس بر پشت حريف خود سوار مي شود در اين هنگام معمولا سرگروه گروه برنده در حاليكه بر پشت سرگروه ديگر سوار شده و در داخل گودال ايستاده سنگ را به طرف گودال روبرو پرتاب مي كند اگر سنك وارد گودال شود از محل پرتاب تا گودال روبرو خنگي سوار كي شوند اين عمل به تعداد دفعات پرتاب موفق صورت مي گيرد و اگر موفق نشوند كه سنگ در گودال بيندازند بازي مجددا توسط گروه بازنده از اول شروع مي شود.