1391/8/25 پنجشنبه آشنايي با دانشگاه

دانشگاه پيام نور واحد لارستان بر پايه مصوبات دور اول سفر رياست جمهوري در مهرماه 86 با پذيرش 59 دانشجو در دو رشته مهندسي فناوري اطلاعات  و الهيات (گرايش علوم قرآن و حديث ) فعاليت خود را آغاز نمود.
در نيمسال دوم همان سال تعداد 23 دانشجو در رشته هاي الهيات و معارف اسلامي و مهندسي فناوري اطلاعات از طريق فراگير پذيرفته شدند .
در نيمسال اول سال تحصيلي 88 – 1387 با اضافه شدن 3 رشته جديد ( مديريت بازرگاني ، حقوق و مهندسي نرم افزار ) جمعا  در 5 رشته فعاليت خود را ادامه داد.
در سال تحصيلي  89 – 1388 دو رشته ديگر ( علوم اقتصادي ، علوم سياسي )  به مجموعه رشته هاي اين واحد اضافه گرديد
سال 89 مقارن با افزوده شدن رشته مترجمي زبان انگليسي به واحد لارستان بود.
 و در نهايت درسال 90 با افزوده شدن رشته هاي علوم اجتماعي ، جغرافيا ، حسابداري ، مهندسي مديريت پروژه و مهندسي صنايع جمع رشته هاي فعال به 15 رشته رسيد.
در همين سال در رشته هاي جغرافيا ، حسابداري و علوم اقتصادي كد رشته هاي جديدي اعلام گرديد كه محل تشكيل كلاس براي پذيرفته شدگان اين رشته ها در جويم بود.
  اين واحد دانشگاهي در ساختمان استيجاري آموزش وپرورش لارستان با مساحت 2200 متر مربع زيربنا و 7 كلاس ، كارگاه كامپيوتر مجهز به 16 دستگاه كامپيوتر ، سالن اجتماعات و مجتمع اداري  تشكيل گرديده و در حال حاضر نيز  با تجهيز آن همچنان در اين مكان مستقر مي باشد.
فضاي بيروني دانشگاه : فضاي داخلي دانشگاه  در حال حاضر :ساختمان جديد دانشگاه در زميني به مساحت10.5 هكتار واقع در بزرگراه شهيد دادمان و 5 كيلومتري جاده لار – گراش   به مساحت 1865 متر مربع و در 3 طبقه در دست احداث مي باشد و تا كنون فاز اول آن تا مرحله سقف اجرا گرديده است. بر اساس مناقصات انجام پذيرفته دانشگاه پيام نورمقرر گرديده  فاز دوم ساختمان با استفاده از منابع دور دوم سفر رياست جمهوري و سفر مقام معظم رهبري و همچنين آورده هاي سازمان مركزي ساخته شود.
...
مراسم كلنگ زني ساختمان جديد دانشگاه 
 
ساختمان در دست احداث دانشگاه پيام نور واحد لارستان