1396/2/8 جمعه دانشجویان ممتاز نیمسال اول سال تحصیلی 96-95
رشته
رتبه
نام و نام خانوادگی
مهندسی فناوری اطلاعات
اول
نرگس سدره نشین
دوم
زینب بادبردست
 
 
مهندسی   کامپیوتر
اول
سجاد بادی
دوم
سوم
مهندسی صنایع
اول
مجتبی حمید پور
دوم
مهدی رحمانی
سوم
رقیه صابریان
مهندسی مدیریت پروژه
اول
زینب شهامتی
 
 
 
 
مترجمی زبان انگلیسی
اول
صنم فرامرزی حقیقی
دوم
راضیه کوه گرد
دوم
زهرا حریری
مدیریت بازرگانی
اول
معصومه منفرد
دوم
مریم روئین تن
سوم
محمد رضا قاسمی
حسابداری
اول
طاهره روشن
دوم
لیلا اسمعیلی
سوم
راضیه بیدخ
الهیات و معارف اسلامی
 
مریم قدسی
 
 
 
 
حقوق
اول
مرتضی رستم پور
دوم
ادریس قائدی
سوم
فرنوش امیدوار
علوم  سیاسی
اول
محمد رضا هاشمی پور
دوم
محبوبه پور شمسی
سوم
علوم  اجتماعی
اول
نرگس صداقتی
دوم
 
سوم
 
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
اول
 
دوم
سوم
علوم اقتصادی
اول
ماجده پاکروان
 
 
 
 
 
 
 
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما