1396/7/11 سه شنبه آرایش ترمی و وضعیت منابع نیمسال اول سال تحصیلی 97-96


ردیف نام رشته آرایش ترمی وضعیت منابع
1 حسابداری دانلود دانلود
2 مدیریت
ورودی 94 به بعد
دانلود دانلود
3 مدیریت
 ورودی 87 الی 93
دانلود دانلود
4 حقوق دانلود دانلود
5 حقوق ورودی 95 به بعد دانلود دانلود
6 اقتصاد دانلود دانلود
7 علوم اقتصادی 95 دانلود دانلود
8 اقتصاد 96 دانلود دانلود
9 مترجمی زبان انگلیسی دانلود دانلود
10 مهندسی کامپیوتر نرم افزار
ورودی 93 به بعد
دانلود دانلود
11 مهندسی کامپیوتر نرم افزار
ورودی 86 الی 92
دانلود دانلود
مهندسی کامپیوتر ورودی 95 به بعد دانلود دانلود
12 مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات
ورودی 93 به بعد 
دانلود دانلود
13 مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات
ورودی 86 الی 92 
دانلود دانلود
14 مهندسی صنایع
ورودی 92 به بعد 
دانلود دانلود
15 مهندسی صنایع
ورودی 86 الی 91 
دانلود دانلود
16 مهندسی مدیریت پروژه دانلود دانلود
17 علوم اجتماعی دانلود دانلود
18 پژوهشگری علوم اجتماعی 95 به بعد دانلود دانلود
19 علوم سیاسی دانلود دانلود
20 الهیات قبل از 94 دانلود دانلود
21 علوم قرآن و حدیث 95 به بعد دانلود دانلود
22 جغرافیا دانلود دانلود
23 جغرافیا 96 دانلود دانلود
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما