برنامه هفتگي واحد تربيت بدني دانشگاه پيام نور لارستان
 

رشته
ساعت
ايام هفته
واحد
مكان تجمع
هندبال
7:30 – 6
يك شنبه ها
خواهران
دانشگاه
فوتسال
9 – 7:30
يك شنبه ها
برادران
دانشگاه
واليبال
7:30 - 6
دوشنبه ها
خواهران
دانشگاه
فوتسال
9 – 7:30
دوشنبه ها
كاركنان و اساتيد
دانشگاه
آموزش شنا
6 - 4
روزهاي زوج
برادران
استخر هلال احمر
آموزش شنا
6 - 4
روزهاي فرد
خواهران
استخر هلال احمر
تنيس روي ميز
6 - 3
شنبه ها
خواهران
دانشگاه
تنيس روي ميز
6 - 3
يك شنبه ها
برادران
دانشگاه
شطرنج
6 - 4
سه شنبه ها
مختلط
كانون شطرنج
ووشو
6 - 4
يكشنبه ها و پنج شنبه ها
خواهران
كانون شهداء
سلاح سرد و دفاع شخصي
7 - 6
يكشنبه ها و پنج شنبه ها
خواهران
كانون شهداء
ووشو
9 – 7:30
روزهاي فرد
برادران
كانون شهداء
سلاح سرد و دفاع شخصي
10 – 9
روز هاي فرد
برادران
كانون شهداء

                                         
 
 
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما